وضعیت محصول: اگه به دستت رسید و دیدی رنگ و سایزش مناسبت نیست بدون اینکه برچسبشو جدا کنی، بدون بوی بدن و عطر، مطابق با بسته‌ای که برات فرستادیم میتونی برامون بفرستیش.

هزینه مرجوعی‌: اگه به دستت رسید و ایراد داشت یا با اطلاعاتی که برای محصول نوشته شده تطابق نداشت هزینه برگشتش به عهده ما ولی اگه فقط خوشت نیومد ازش هزینش با خودتونه.

ولی اگه دلیلتون از موارد بالا نبود و بنابر هردلیلی قصد داشتید برش گردونید به پیانیک، هزینه عودت به عهده خودتونه.

محدودیت‌ها: لباس‌هایی که دارای کد بهداشتی هستند مثل بادی‌، لباس زیر و … قابل تعویض و بازگشت نیستند.

نکات خیلی مهم:

۱. دقت کنید که آدرس و اطلاعاتی که میدید دقیق باشه تا راحت بتونیم به دستتون برسونیم. اگه آدرس و کدپستی اشتباه باشه هزینه ارسال مجدد به آدرس درست به عهده خودتونه.

۲‌. اگه شما بسته رو تحویل نگیرید برمیگرده به پیانیک و برای ارسال دوباره باهاتون هماهنگ میشه. اگه برای هماهنگی پاسخگو نباشید هزینه پرداخت شده به حسابتون برمیگرده.

۳. اگه خواستید چیزی رو برگردونید به پیانیک اول باید با پشتیبانی هماهنگ کنید. بدون هماهنگی امکان پذیر نیست.

۴. در روزهایی که تخفیف داریم امکان تعویض و بازگشت نداریم.

 

ممنونیم که درک میکنید ^_^